FORMY HUTNICZE DO SZKŁA

Jedną ze specjalności naszej firmy są formy dla hut szkła.

Na podstawie dostarczonej przez Klienta dokumentacji lub wzoru projektujemy oraz wykonujemy formy do produkcji szkła, zarówno ręcznej jak i automatycznej.