CZĘŚCI SAMOCHODOWE, CZĘŚCI MASZYN

Mocno rozwinięta oraz będąca na wysokim poziomie jakościowym obróbka mechaniczna pozwoliła nam podjąć się produkcji części samochodowych oraz części maszyn i urządzeń.

Jest to produkcja oparta na projektach Klientów.

Ciężar wytwarzanych przez nas części dochodzi do kilkudziesięciu kilogramów. Często są odkuwki lub odlewy korpusów maszyn, elementy układów hydraulicznych, itp.